Jak przyłączyć nowy dom do sieci energetycznej? Poradnik krok po kroku

Data wpisu: 21.12.2017
Zdjęcie główne #931 - Jak przyłączyć nowy dom do sieci energetycznej? Poradnik krok po kroku

Jednym z najważniejszych etapów, jakie musi pokonać inwestor budujący własny dom, jest przyłączenie budynku do sieci energetycznej. Bez prądu nie da się szybko prowadzić prac budowlanych, nie wspominając już o tym, że budynek nieposiadający przyłącza nie zostanie dopuszczony do użytkowania. W polskich warunkach ta procedura może być niestety bardzo uciążliwa, szczególnie jeśli działka nie jest uzbrojona, czyli w jej granicy nie znajduje się skrzynka elektryczna. W tym poradniku opisujemy cały proces krok po kroku.

Krok 1 – wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia

Taki wniosek składa się u operatora systemu dystrybucyjnego, czyli np. w firmie ENEA, ENERGA, TAURON czy PGE RWE. W odpowiedzi, w ciągu maksymalnie 30 dni, właściciel nieruchomości otrzyma warunki przyłączenia wraz z projektem umowy. W piśmie zostaną określone wszystkie wymagania stawiane inwestycji, w tym maksymalna moc przyłączeniowa oraz rodzaj licznika (jednofazowy lub trójfazowy).

Krok 2 – podpisanie umowy

Po podpisaniu umowy możesz już uzgodnić z operatorem termin prac. Dotyczy to sytuacji, w której działka nie ma dostępu do licznika i niezbędne jest doprowadzenie sieci. Niestety, cała procedura może być bardzo czasochłonna. Zakłady energetyczne nie mają w zwyczaju się spieszyć, dlatego nie zdziw się, jeśli zostanie Ci zaproponowany termin np. dwuletni!

Krok 3 – wykonanie instalacji wewnętrznej i zewnętrznej

Aby móc zasilić budynek w energię elektryczną, niezbędne jest wyprowadzenie przyłącza do skrzynki elektrycznej. Należy to zlecić wykwalifikowanej firmie, która posiada uprawnienia do wykonywania przyłączy energetycznych. Ta sama firma może także wykonać projekt i montaż instalacji elektrycznej w budynku, wraz z uzbrojeniem domowej rozdzielni.

Po tym, jak zakład energetyczny nareszcie doprowadzi sieć do działki i ustawi skrzynkę z licznikiem, będzie możliwe przyłączenie budynku do sieci – jeśli dom nie został jeszcze dopuszczony do użytkowania (nie przeszedł tzw. odbioru), inwestor będzie korzystać z tzw. taryfy budowlanej.

Krok 4 – pomiary

Po wykonaniu instalacji wewnętrznej i podłączeniu budynku do sieci energetycznej, należy przeprowadzić pomiary prądowe. Ich celem jest sprawdzenie, czy instalacja zachowuje się prawidłowo, czy jest bezpieczna, a także czy spełnia warunki przyłączeniowe (m.in. zadeklarowaną moc licznika). Protokół z pomiarów jest podstawą do uzyskania zezwolenia na użytkowanie budynku oraz przejścia na zwykłą taryfę prądową.

Krok 5 – zmiana taryfy

Po odebraniu budynku inwestor może wystąpić do operatora sieci z wnioskiem o przełączenie na taryfę dzienną G11 lub G12 (tzw. taryfa nocna).

Jak widać cały proces jest dość czasochłonny, jednak wynika to głównie z faktu ograniczonych możliwości zakładu energetycznego (niedobór pracowników) oraz konieczności spełnienia rygorystycznych przepisów bezpieczeństwa. Właśnie dlatego kwestia przyłączenia domu do sieci energetycznej powinna być jedną z pierwszych rzeczy do załatwienia na liście inwestora.

Autor wpisu: Soluma Electric, Mateusz Kamiński