Podejrzewasz, że Twój licznik nieprawidłowo nalicza moc? Co robić?

Data wpisu: 21.12.2017
Zdjęcie główne #933 - Podejrzewasz, że Twój licznik nieprawidłowo nalicza moc? Co robić?

Rachunki za energię elektryczną stanowią jedną z największych pozycji w budżetach polskich rodzin. Prąd jest drogi, szczególnie w relacji do zarobków, dlatego szukamy różnych sposobów na jego oszczędzanie. Jeśli pomimo stosowania się do podstawowych zasad ekonomicznego korzystania z energii elektrycznej nadal notujesz – Twoim zdaniem – zbyt wysokie rachunki, być może wina leży po stronie licznika. Co zrobić, gdy podejrzewa się nieprawidłowe naliczanie mocy?

Zacznij od zlecenia kontroli licznika

Najlepiej powierzyć to wyspecjalizowanej firmie elektrycznej. Przestrzegamy przed wszelkimi próbami samodzielnego sprawdzenia działania licznika! Może się to skończyć nałożeniem wysokiej kary za zerwanie plomb lub nawet uszkodzenie urządzenia.

Jak sprawdza się działanie licznika energii elektrycznej? Niezbędne jest użycie rezystora mocy. Pozwala on określić, czy ilość naliczanej energii jest zgodna z jej faktycznym poborem. Przy pomocy rezystora można również zlokalizować źródło nielegalnego poboru mocy elektrycznej. Zdarza się, że zawyżone rachunki za energię są konsekwencją kradzieży – najczęściej do takich sytuacji dochodzi w budynkach wielorodzinnych.

Jeśli rezystor wykazuje prawidłowe działanie licznika, warto jeszcze przeprowadzić sprawdzenie prawidłowości podłączenia instalacji do urządzenia. W tym celu stosuje się tzw. wymuszacz mocy.

Licznik jest niesprawny – co teraz?

W przypadku stwierdzenia, na przykład przez naszą firmę, że licznik działa nieprawidłowo, użytkownik otrzymuje protokół z badania, który jest podstawą do złożenia reklamacji w zakładzie energetycznym – czyli u faktycznego właściciela licznika.

Obowiązkiem zakładu jest ustosunkowanie się do pisma klienta i przysłanie na miejsce własnej ekipy, która ponowi sprawdzenie działania licznika. Jeśli fachowcy przyłożą się do swojej pracy, to z pewnością wynik ich badania będzie taki sam. Wówczas licznik zostanie wymieniony, a użytkownik otrzyma zwrot nadpłaconej kwoty (lub zostanie mu to zaliczone na poczet przyszłych rachunków).

Kontroluj działanie licznika

Wiele osób jest tak zapracowanych, że nie ma czasu, aby dłużej zastanowić się nad powodem otrzymania wysokiego rachunku za prąd. Jeśli jednak wcześniej rachunki opiewały na np. 200 złotych za dwa miesiące, a ostatnia faktura zawiera kwotę 400 złotych, nie można tego bagatelizować.

Najprostszą metodą sprawdzenia, czy przypadkiem licznik „nie oszukuje”, jest odłączenie wszystkich odbiorników energii i obserwowanie, czy licznik nie nalicza kolejnych kilowatów. Jeśli tak się dzieje, to wiadomo już, że urządzenie jest niesprawne. Należy wówczas wezwać pogotowie energetyczne.

Autor wpisu: Soluma Electric, Mateusz Kamiński