Pomiary instalacji elektrycznej

Zgodnie z przepisami każdy budynek powinien posiadać wyniki z pomiarów elektrycznych, w tym wykonanych na etapie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu (przed dopuszczeniem obiektu do eksploatacji). Pomiary należy także wykonywać okresowo co 5 lat. Soluma Electric oferuje przeprowadzenie profesjonalnych pomiarów sieci i urządzeń elektrycznych w budynkach prywatnych, komercyjnych i przemysłowych.

pomiary instalacji elektrycznej

Dlaczego to takie ważne?

Wyłącznie prawidłowo przeprowadzone pomiary instalacji elektrycznej pozwalają uzyskać informację na temat jej sprawności, co ma bezpośredni wpływ nie tylko na działanie poszczególnych urządzeń, ale także na bezpieczeństwo ludzi.

Z punktu widzenia prawa budowlanego kluczowe jest potwierdzenie zgodności deklarowanych parametrów z obowiązującymi przepisami. Brak pomiarów lub ich wykonanie przez nieuprawnioną firmę skutkuje niedopuszczeniem obiektu do użytkowania, co wiąże się z kolejną biurokracją i dodatkowymi kosztami.

Pamiętaj! Pomiar instalacji elektrycznej pozwala także prawidłowo zaplanować modernizację instalacji i dzięki temu uniknąć niepotrzebnych wydatków czy błędów wykonawczych.

Co oferujemy?

Soluma Electric wykonuje pomiary:

  • Rezystencji izolacji,
  • Pętli zwarcia w obwodzie,
  • Impedancji pętli zwarcia w obwodzie,
  • Rezystywności gruntu,
  • Niskonapięciowy pomiar rezystancji,
  • Prądu i czasu zadziałania wyłącznika RCD (tzw. różnicówki),
  • Rezystancji uziemień.

Oferujemy także sprawdzenie stanu instalacji odgromowej budynku oraz ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Wykonane przez nas pomiary dają Państwu pewność, że instalacja jest w 100% sprawna lub wymaga modernizacji. To z kolei przekłada się na bezpieczeństwo ludzi i urządzeń.

Oferta